domingo, 28 de noviembre de 2010

QUÈ DIU LA LLEI EUROPEA.. (Directiva)


Arbret per la captura.Desde aquesta pàgina volem posar literalment el què diuen les LLEIS, perquè la gent pugui saber les veritats que diem uns i les mentides que diuen els altres.

La captura en viu de petites quantitats d'ocells fringíl·lids, amb els mètodes de l'arbret amb vesc i el de xarxa, son mètodes Selectius i no massius. Els estudis i resultats així ho han confirmat. A més son mètodes gens agressius per les espècies i un cop capturats, es poden tornar a alliberar. Altres mètodes enumerats en la Directiva, causen la mort de forma indiscriminada.


DIRECTIVES EUROPEES


DIRECTIVA 79/409/CEE, del 2 abril 1979, Relativa a la conservació de les aus salvatges.
DIRECTIVA 2009/147/CE, 30 novembre 2009, Relativa conservació de les aus salvatges.

 

Artículo 8

1. En lo que se refiere a la caza, la captura o muerte de aves en el marco de la presente Directiva, los Estados miembros prohibirán el recurso a cualquier medio, instalación o método de captura o muerte masiva o no selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie, y en particular, los que se enumeran en la letra a ) del Anexo IV.

Artículo 9

1. Los Estados miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5, 6, 7 y 8 si no hubiere otra solución satisfactoria, por los motivos siguientes :

c ) para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades.

Anex IV
a) — Lazos (con excepción de Finlandia y Suecia para la captura de Lagopus lagopus lagopus y Lagopus mutus al norte de los 58° de latitud N), ligas, anzuelos, aves vivas utilizadas como reclamos cegadas o mutiladas, aparatos grabadores, aparatos electrocutantes. — Fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para iluminar los blancos, dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno. — Explosivos. — Redes, trampas-cepo, cebos envenenados o tranquilizantes. — Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos
 

Queda demostrat que les Directives Europees permeten excepcions. En l'article 9 ho especifica literalment. A més, l'article 8 es diu que es prohibeix els mètodes que no es puguin considerar selectius. Però el mètode de l'arbret amb Vesc per la captura en VIU, sempre en viu d'ocells fringíl·lids, s'ha demostrat (amb estudis i proves pilot) que en aquest cas és selectiu.

No pot haver-hi comparació amb altres mètodes numerats que, realment no son selectius, com poden ser els mètodes d'armes semiautomàtiques, explosius, esquers enverinats, hams, llaços, etc. Aquests mètodes maten els ocells de forma indiscriminada.

______________________________________________________

L'any 2009 es va fer una Prova Pilot excepcional per demostrar la selectivitat del mètode del vesc, només en la captura en viu d'ocells fringíl·lids.

Els resultats varen ser els que esperàvem. Les paraules del Conseller de Medi Ambient, el Sr. Francesc Baltasar, van ser literalment - ELS RESULTATS VAN SER UN ALT PERCENTATGE DE SELECTIVITAT AMB ALTRES ESPÈCIES-!!

Però per justificar la prohibició, amb finalitats electoralistes i partidistes, va dir que al agafar-se 4 Pinsans per 1 Verdum, no es podia considerar Selectiu.!!.

Els ocells permesos capturar son; Pinsans, Verdums, Caderneres i Passerells.

Com es pot prohibir aquest mètode, dient que no és selectiu, si els ocells que descriu a l'estudi, son ocells que se'ns permet capturar !!, i podem agafar 5 ocells per espècie!!, DEMAGOGIA!!.

La zona on es va fer la Prova Experimental era en zona muntanyosa, comarques centrals i interiors, amb zona muntanyosa, on la quantitat de Pinsans supera en nombre a la de Verdums. Per cada Verdum, poden passar 100 Pinsans. Ja que el Pinsà és ocell de muntanya.

MIREU PARAULES DEL CONSELLER!!.

domingo, 14 de noviembre de 2010

NOTICIA A EL 9 NOU ( divendres 12-11-10)

                                                     
Noticia del diari
 Diversos membres de la plataforma, varen ser entrevistats pel diari EL 9 NOU, per fer un article sobre la problemàtica actual i per explicar el desacord amb la decisió del departament de Medi Ambient, dirigit pels Verds, els principals responsables i primers interessats a que, aquesta afició desapareixi.

Encara que ens vulguin enganyar, sabem que les lleis no han estat modificades i la prohibició desde el Departament de Medi Ambient- Iniciativa-Verds-, només es pot entendre com un acte electoralista cap als seus electors. Desde la Plataforma us volem dir que no us deixeu enganyar i que seguirem lluitant perquè creiem que la raó està de la nostra part.


 Clicka aquí i veuràs la noticia: ==> NOTICIA EL 9 NOU

Remarcar que la Directiva Europea i la Llei Española, permeten clarament les excepcions per la captura d'ocells de manera controlada. Els ocellaires ho practiquem de manera regulada i federada, aquesta captura. Tenim uns topalls d'exemplars a capturar i de dies de captura. sense comptabilitzar els ocells que han estat descartats pels concursos de cant i que els tornem a alliberar. I la Llei Catalana també permet  la captura en Viu d'ocells.

Els primer interessats a que les espècies es reprodueixin som nosaltres, per això es captura un nombre reduÍt d'ocells mascles, sense afectar les femelles d'aquestes espècies, que es prohibeix capturar.
Tot i així, estem disposats a col·laborar o acceptar si es fa un Reglament nou aquest pròxim 2011, ja que el reglament actual ja ens ho permet.


 

REUNIÓ AMB LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

El dimecres 10 de novembre, uns membres de la junta de la plataforma Tradició Ocellaire es va desplaçar fins Barcelona per mantenir una reunió amb la Federació Catalana de Caça.

En la reunió hi van ser presents, el president de la FCC,el Sr. Paco Piera.
El delegat Ocellaire de la Federació i president de la Unió Barcelonès d'Ocellaires, el Sr. Mariano Maté.
El president de la  Unió d'Osona d'Ocellaires, el Sr. Josep Carol.
El president de la Territorial de Girona, el Sr. Carles Dilme.
I representants de la Federació de Lleida i Tarragona de Caça.

La reunió es va desenvolupar en un to cordial i respectuós, i les dues parts afectades varen acordar seguir estan en contacte, per aconseguir l'objectiu comú que tots volem, tornar a capturar amb VIU, amb els mètodes de l'arbret amb vesc i el de xarxa abatible.

Per fer un petit resum. Primer de tot, es va presentar la plataforma oficialment als representants de la Federació Catalana. Es va explicar com va sorgir la plataforma Tradició Ocellaire, les iniciatives que estem duent a terme actualment, com és la recollida de signatures, i l'intenció de seguir defensant l'afició i activitat ocellaire, però sobretot la captura en VIU.

A la reunió es va parlar sobretot de captura en viu, la problemàtica actual, les possibles solucions que podem aconseguir, els drets i deures que tenim els ocellaires. També es va parlar dels concursos d'ocells, i tots els assistents varen donar les seves opinions o idees.

Va quedar palès que, davant d'aquesta situació actual, els ocellaires han d'anar tots a una i treballar en el mateix camí per aconseguir els objectius que tots desitgem.

El Sr. Paco Piera i el Sr. Mariano Mate van recalcar que s'ha de treballar amb col·laboració i que en aquests moments, els ocellaires han d'estar més units si cal, ja que així es farà mes força i ressò.

LA PLATAFORMA ORGANITZA UNA XERRADA ON PARTICIPEN DIRIGENTS DE CiU.


El passat dissabte 6 de novembre es va celebrar a Vic una reunió convocada per la Plataforma, on varen participar el diputat de CiU i ex-conseller de Medi Ambient, EL Sr. Ramon Espadaler, i també va assistir-hi el Sr. Jordi Padrós, ex-director General d'activitats cinegètiques.

Entre els assistents hi havia el President de la Catalana de Caça, Sr. Paco Piera, també el delegat Ocellaire de la Catalana, el Sr. Mariano Mate. I un centenar d'ocellaires assistents. Per això, la primera convocatòria de la PLATAFORMA TRADICIÓ OCELLAIRE va ser un èxit. GRÀCIES A TOTS!!.

Primer de tot es va presentar els membres de la Plataforma i es va fer una repassada dels problemes en els últims 3 anys, i també es va explicar com va sorgir la plataforma i les iniciatives que s'estan duent a terme. S'anima a tothom a seguir recollint signatures!!.

Seguidament el Sr. Ramon Espadaler va explicar com estan les lleis a nivell europeu, espanyol i català i va dir que si hi ha voluntat política i es fan les coses ben fetes, la captura en viu d'ocells fringíl·lids, pot tornar a ésser legal.

En part passa per fer un Reglament i incloure'l a la llei de protecció dels animals, ja que la deixadesa i complicitat amb els animalistes, del Departament de Medi Ambient, ha propiciat la situació actual.

També va explicar el Sr. Espadaler, que CiU va entrar al Parlament Català una proposta per tornar a autoritzar la captura en viu, però el Tripartit va votar en contra ( febrer 2009).

El Sr. Padrós va dir que hi havia un compromís de CiU de fer un Reglament nou, per regular la captura, sempre que governin.

Seguidament es va dictar un torn de precs i preguntes, i una vintena d'ocellaires van opinar i preguntar als ponents.

Al acabar les preguntes es va tancar l'acte i es va donar les gràcies a tot el públic assistent.
  


Josep C. (vocal),  Ramón V. (tresorer), Toni T. (Sots-President), Òscar P. (President) i Josep V. ( secretari)