jueves, 1 de diciembre de 2011

Nota de Premsa Departament Agricultura

El conseller d'Agricultura proposa la tramitació del Decret de fringïl·lids
com a projecte de Llei al Parlament
El Parlament dona suport majoritaritari al Decret aprovat pel Govern

Pelegrí afirma que “l’objectiu és avançar cap a la cria en captivitat per reduir l’extracció d’ocells del
medi natural tal com marca la Directiva d’aus europea”  .  El Decret aposta per la captura responsable
 i homogeneïtza la normativa catalana d’ocells fringíl•lids amb l’europea i estatal


El Parlament de Catalunya ha convalidat avui per majoria absoluta el Decret Llei 2/2011  del Govern pel qual
es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat el 200 i ha aprovat la petició del conseller
 Josep Maria Pelegrí d’iniciar-ne la tramitació com a projecte de Llei amb l’objectiu de garantir la participació i
aportacions de tots els grups en la seva aprovació. L’objectiu del Decret –Llei és d’adaptar la normativa de
 Catalunya que afecta determinades espècies de fauna salvatge, en concret el pinsà comú, la cadernera,
el verdum i el passerell, a la normativa comunitària i estatal bàsica, seguint les polítiques europees de benestar
i protecció dels animals.

La modificació que es planteja té com a objectius adaptar la normativa catalana a l’europea per regular
 la captura en viu d’aquestes espècies –d’acord amb les directives europees- i garantir la compatibilitat
entre la protecció d’aquestes espècies i el manteniment de l’activitat tradicional dels concursos d’ocells
cantaires que té un fort arrelament a Catalunya.

Precisament la regulació dels mètodes de captura i de les mesures per al foment de la cria en captivitat  són 
 els dos eixos bàsics que justifiquen la urgent modificació de la normativa que fins ara era vigent a Catalunya
 (el Decret legislatiu 2/2008 del Text refós del la Llei de Protecció dels Animals) a través del nou Decret-llei
 ratificat avui pel Ple del Parlament per tal d’adaptar-lo a les exigències de la directiva d’aus europea
 (Directiva 2009/147/CE) i a la normativa bàsica estatal (directrius tècniques aprovades el  passat 13 de juliol
de 2011 per la Conferència Sectorial de Medi Ambient  per a l’adaptació de l’extracció de fringíl·lids del medi
natural a l’article 9 de la Directiva d’aus esmentada)

Mètodes de captura i foment de la cria en captivitat

En aquest sentit, el nou Decret modifica l’article 9.2 de la Llei de protecció dels animals del 2008 per
 adaptar els mètodes de captura als que preveu la directiva comunitària.

D’altra banda, es modifica també l’article  34.3 que prohibia la captura de femelles (a patir d’ara s’autoritza
 la captura d’un percentatge determinat de femelles)  precisament per tal de fomentar la cria en captivitat,
com a solució satisfactòria per a mantenir l’activitat tradicional de cant i amb l’objectiu de reduir les captures
d’ocells en el medi natural, tal com marca la directiva d’aus comunitària.

El Decret estableix també la descatalogació d’aquestes 4 espècies del Catàleg d’espècies protegides de
 l’annex de la Llei de protecció dels animals per igualar el seu tractament amb la resta de territoris a fi que
 tinguin la mateixa regulació que tenen a Espanya i a Europa i, alhora, en regula la captura en viu
 (l’única permesa), la tinença i la cria en captivitat.

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí ha defensat
davant el Parlament que amb la nova normativa  “s’aposta per un model de captura responsable,
 limitada en quantitat i només a través dels mètodes de captura en viu que marquen les directives
 europees i la normativa de l’Estat espanyol i que s’orienta a fomentar la cria en captivitat”.

El Departament d’Agricultura desenvoluparà en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor
 del Decret-Llei el reglament corresponent per regular la captura en viu, la cria en captivitat
, la possessió i l’exhibició pública de les 4 espècies d’ocells fringíl·lids així com els  mètodes de control.

Urgent adaptació a la normativa comunitària

L’avantprojecte de Decret–Llei s’ha tramitat per via d’urgència per refermar davant d’Europa
 el compromís del Govern català per adaptar la normativa de Catalunya a l’europea atès que
 existeix una queixa amb requeriment d’informació de la Comissió europea a l’Estat espanyol
 perquè informi sobre la captura de fringíl·lids en les 14 Comunitats autònomes que autoritzen
 la captura d’aquestes espècies.

Segons el conseller Pelegrí la reforma de la Llei  és una mesura que calia adoptar amb urgència
 en primer lloc per adaptar allò que contravenia la normativa europea i també per tal que l’activitat ocellaire
, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d’una normativa específica que
 la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. 

Departament/s:

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Decret-Llei Ocellaire.

El passat dimarts dia 15 de novembre, la Secretaria de la Presidència del Govern de Catalunya, ens va comunicar que s’ha aprovat un Decret per regular l’activitat ocellaire de l’any 2011.

És un Decret Llei amb unes condicions provisionals per aquest any, amb un compromís que de cara a l’any que ve,  s’haurà de formalitzar tot l’articulat definitiu que reguli tota l’activitat ocellaire.

Aquest decret pretén tindre una activitat més regulada i amb un major control, a més de tenir uns deures que haurem de complir per poder obtenir les autoritzacions en anys posteriors.

El decret inclou entre altres aspectes, l’anellatge dels pocs ocells, per tenir un control dels exemplars.

Des de la Plataforma es vol donar les gràcies al govern de CIU i més concretament a la Secretaria de Presidència del Govern, per desencallar un tema que s’arrossegava des de feia temps.

La feina però no està tota feta, això només és el primer pas i ara falta lluitar per aconseguir els mètodes de captura tradicionals, i per fer un bon redactat definitiu, amb uns drets i també amb uns deures pels ocellaires.

Pròximament les vostres societats ocellaires ja us informaran.

jueves, 29 de septiembre de 2011

SEGUIM AMB ELS OCELLAIRES

Com segurament ja sabreu, el Departament d’Agricultura i la direcció General del Medi Natural han estat elaborant un projecte de Decret, on es pretén regular la captura en viu, la cria en captivitat, i la possessió dels exemplars de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids.
Aquest projecte pretén ser provisional per aquest any 2011, i fa uns dies va ser entregat a les parts interessades, fins que per algun mitjà de comunicació o algun medi, s’ha fet públic per tothom.

És un projecte de decret restrictiu i amb uns deures pels ocellaires molt importants, fins a un punt que una part de l’articulat resulta inacceptable.

Encara no hi ha res aprovat, ja que segueix en fase de projecte, a més, creiem que encara es poden canviar paràgrafs.

La Plataforma Tradició Ocellaire desitja que es puguin canviar els punts que son inadmissibles i contraris per la pràctica de l’afició ocellaire, ja que si no és així, no es pot acceptar amb el redactat actual.

Necessitem que l'activitat es reguli de forma constructiva i amb coherència, no amb una regulació que faria inviable que tothom pugués exercir l'activitat ocellaire.

També ressaltar, que ja s'han enviat les recomanacions oportunes, i esperem que la Direcció General del Medi Natural tingui la bona voluntat de redreçar els punts en qüestió.

Per últim, recordar que les normatives Europees permeten excepcions i autoritzen que cada Estat Membre pugui decidir per sí mateix.

miércoles, 24 de agosto de 2011

ES NECESSITA SUPORT PARLAMENTARI.

Hola, per tal de poder seguir gaudint de aquesta afició (una afició molt respectuosa amb les espècies i el medi natural, ja que només es captura en VIU, sense donar mort), es necessita el suport dels partits polítics per poder aprovar-ho el més aviat millor. CiU ja té la voluntat, però per què no s'enderrereixi més el problema, s'ha d'aconseguir el suport d'algun partit de l'oposició.

El col•lectiu d’ocellaires esperen poder tornar a exercir amb normalitat la seva activitat el més aviat possible, i aquesta es la voluntat de l’actual govern. Degut a l’avançament de les eleccions generals, i per tal de no esperar a la llei Omnibus, és fa del tot necessari el recolzament de la resta de partits perquè aquesta iniciativa assoleixi l’aprovació parlamentària. Esperem que tothom valori la importància de mantenir aquesta activitat en totes les seves vessants i en conseqüència, s’obtingui el recolzament necessari per part dels partits de la oposició.
ENLLAÇ; http://www.agrupcat.com/noticia.php?id_noticia=164&idioma=cat

sábado, 23 de julio de 2011

REUNIÓ AMB EL SENYOR FRANCESC HOMS.

El passat dijous dia 21 de juliol es va celebrar una reunió convocada pel senyor Francesc Homs, actual Secretari General de la Presidència i Portaveu del Govern.

A part del senyor Francesc Homs, també hi va assistir el Director General de Medi Natural, el senyor Josep Escorihuela, membres de la plataforma Ocellaire i un biòleg.

La Plataforma Ocellaire ja va tenir temps enrere, una reunió amb el senyor Homs, on en aquella ocasió se li va explicar la nostra afició i la problemàtica actual. Ell va mostrar la seva preocupació per la situació ens què es troba tot el col·lectiu ocellaire.

En aquesta ocasió la reunió va ser per explicar-nos que, tot i la voluntat del Govern i de la Direcció General de Medi Natural de tornar a regular la nostra activitat aquest any i més concretament abans de l’estiu, això serà impossible per què no hi ha prou temps material per poder enllestir tota la normativa, seguint un marc legal i amb unes garanties per totes les parts implicades. 

El senyor Josep Escorihuela va informar-nos que es continua treballant en aquest aspecte, però que segueixen havent-hi dificultats.

Des de la plataforma Ocellaire us volíem comentar que entenem i compartim la preocupació i el malestar de tots els ocellaires, però també hem d’entendre que aquest govern de CiU està treballant molt més en favor nostre, que no pas l’anterior mandat d’IC-V.

Ara ens toca esperar, amb resignació i impotència, però amb l’esperança que en un futur no gaire llunyà es pugui tornar a desenvolupar la nostra activitat tradicional.

Això sí, nosaltres seguirem insistint i presionant a els qui toca arreglar això, perquè es faci el més aviat possible.

Per últim, també volem fer constatar que altres agrupacions també estant treballant de valent pels ocellaires, i una d'elles és l'AGRUPCAT. Els hi volem donar les gràcies perquè ens han obert unes portes que segurament sense la seva ajuda no ho haguéssim pogut fer.

martes, 12 de julio de 2011

SITUACIÓ ACTUAL OCELLAIRE.

La Plataforma Tradició Ocellaire us vol informar que, tot i la voluntat política del nou govern de tornar a regular la nostra activitat tradicional, la posada en marxa d’aquesta regulació està sent més lenta del què s’esperava en un primer moment.
El primer i més important pas que s’ha de realitzar, és deslligar el nus que en el seu moment varen fer els d’IC-V, però aquest pas pot trigar uns mesos.
També hi han altres fronts oberts en contra nostra, però esperem que al final es sabrà explicar bé com es practica la nostra afició, demostrant que és una activitat sostenible amb les espècies i amb el medi natural.
Un cop s’hagi pogut solucionat això, es procedirà a fer la nova normativa, amb uns drets i també uns deures pels ocellaires. Unes condicions que tots  complirem, per així poder assegurar la continuïtat d’aquesta tradició centenària.

La nostra plataforma està demanant la màxima celeritat a l’administració competent, però son tants el problemes de país que s’ha trobat el nou govern, que es veu difícil que abans d’uns mesos estigui solucionat el problema més important.

Encara que de moment no donem més detalls o notícies, nosaltres seguirem treballant per tot el col·lectiu ocellaire.

miércoles, 15 de junio de 2011

3a JORNADA DE CAÇA I PESCA

El dia 12 de juny es va fer a Berga les terceres jornades de Caça, Pesca i Ocellaires. Aquestes jornades estaven conduïdes pels membres de l'agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya, AGRUPCAT.

Diferents membres de la Plataforma Tradició Ocellaire van ser convidats a participar-hi, i varen poder parlar amb els representants de l'administració.

Entre els assistents hi havia l'actual director del Medi Natural, el sr. Josep Escorihuela, l'antic Conseller d'Agricultura, el sr. Francesc Xavier Marimón, i el recentment nomenat nou Subdirector de Caça i Pesca, el sr. Àlex Cuadros.

Des d'aquí volem felicitar al nou subdirector de Caça i Pesca, el senyor Àlex Cuadros, el qual creiem que ha sigut un gran encert aquest nomenament i estem segurs que farà tot el possible per reconduir l'actual situació ocellaire.

A la jornada es va parlar de la caça, la pesca i les novetats i notícies sobre l'actualitat ocellaire.

Us deixem resum extret de la pàgina web de l'agrupació AGRUPCAT:


Membres AGRUPCAT, director Medi Natural,
Subdirector caça, ponents jornada, etc.
 La III Jornada de Caça i Pesca va ser un èxit rotund tant d’assistència com pel contingut de la mateixa. Va iniciar la jornada el ponent Sr. José Antonio Pineda, educador de gossos de caça. Tot seguit el Sr. Vasil Tabakov, en explica la gestió de la caça en el seu país (Bulgària) i del mercat de la caça, cal destacar la gestió que porta a terme l’empresa que representa. Hem d’agrair la seva presencia a la jornada perquè va fer el viatge expressament per assistir a la Jornada. Desprès el president de l’Agrupació Manel Raurich va dirigir unes paraules d’agraïment a tots els presents i d’una manera molt especial al Sr. Director General del Medi Natural Sr. Josep Escorihuela, i al Sr. Sub Director de Caça i Pesca Sr. Alex Cuadros que ens van acompanyar en aquesta jornada. A continuació prengué la paraula el ponent Sr. LLuis Cabanas , amb la pesca dels salmònids. El ponent Sr. Marc Pagés i Rubies va finalitzar amb la Gestió de les Àrees de Caça ,un tema molt complex però molt ben exposat . A continuació i per iniciativa pròpia, el Sr. Alex Cuadros, va dirigir unes paraules a tots els presents; la intervenció es va iniciar amb l’exposició del seu currículum, es va postular com a caçador i pescador, coneixedor dels problemes actuals de la caça i pesca, i va oferir diàleg a tots els caçadors, pescadors, ocellaires, a l’Agrupació i a la Federació . Tot seguit es va obrir el torn de precs i preguntes, cal dir que va ser molt extens, enriquidor i molt participatiu, finalitzant la jornada a les 5 de la tarda . Queda agrair a tots i cada un dels ponents la seva participació en la Jornada i la bona resposta ja que eren 130 persones assistint a aquest acte.
http://www.agrupcat.com/noticia.php?id_noticia=154&idioma=cat

miércoles, 25 de mayo de 2011

SOCIETATS OCELLAIRES QUE DONEN SUPORT AL MÈTODE DE L'ARBRET. (el mètode en situació més difícil)

Dels 2 mètodes tradicionals de captura que tenim a Catalunya, el mètode de l'arbret és el que està més difícil, per tot això et demanem que si la vostra Societat Ocellaire també utilitza aquest mètode, firma el manifest del vesc!!.

 

Aquestes Societats Ocellaires manifesten que també utilitzen el mètode de l'arbret, com a mètode de captura en viu de petites quantitats d'ocells.                                     

Seguirem actualitzant!!                       JA SOM 35 SOCIETATS

-SOCIETAT OCELLAIRE LLINARS DEL VALLÈS
-SOCIETAT OCELLAIRE CALLDETENES
-SOCIETAT OCELLAIRE SED'OSH ( SANT HILARI SACALM)
-SOCIETAT OCELLAIRE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
-SOCIETAT OCELLAIRE MARESME (MATARÓ)
-SOCIETAT OCELLAIRE SANTA MARIA DE CORCÓ
-SOCIETAT OCELLAIRE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
-SOCIETAT OCELLAIRE PRATS DE LLUÇANÈS
-SOCIETAT OCELLAIRE ANTIGA GRANOLLERS (GRANOLLERS)
-SOCIETAT OCELLAIRE TARADELL
-SOCIETAT OCELLAIRE CANOVELLES
-SOCIETAT OCELLAIRE TONA
-SOCIETAT OCELLAIRE LA GARRIGUENCA (LA GARRIGA)
-SOCIETAT OCELLAIRE TORELLÓ
-SOCIETAT OCELLAIRE RODA DE TER
-SOCIETAT OCELLAIRE LA CADERNERA (RIPOLL)
-SOCIETAT OCELLAIRE AUSONA (VIC)
-SOCIETAT OCELLAIRE MANLLEU
-SOCIETAT OCELLAIRE L'ESTESA D'AGRAMUNT
-SOCIETAT OCELLAIRE LA MATARONESA (MATARÓ)
-SOCIETAT OCELLAIRE EL BARRI (TORELLÓ)
-SOCIETAT OCELLAIRE EL VERDUM (VIC)
-SOCIETAT OCELLAIRE FOLGUEROLES
-SOCIETAT OCELLAIRE SANT JULIÀ DE VILATORTA
-SOCIETAT OCELLAIRE SALLENT
-SOCIETAT OCELLAIRE EL PONT DE VILOMARA
-SOCIETAT OCELLAIRE SANT PEDOR
-SOCIETAT OCELLAIRE LA ÚNIÓ MANRESA-BERGA
-SOCIETAT OCELLAIRE IGUALADA
-SOCIETAT OCELLAIRE GIRONELLA
-SOCIETAT OCELLAIRE BERGADANA (BERGA)
-SOCIETAT OCELLAIRE SANT VICENÇ DE CASTELLET
-SOCIETAT JUVENTUT OCELLAIRE (OLOT)
-SOCIETAT OCELLAIIRE PICAPINYES (ESPARREGUERA)
-SOCIETAT OCELLAIRE CANYELLES

jueves, 28 de abril de 2011

REUNIÓ AMB EL PORTAVEU DEL GOVERN, EL SR. FRANCESC HOMS

El passat dimarts dia 26 d'abril, membres i simpatitzants de la Plataforma T.Ocellaire i de l'afició ocellaire, es van desplaçar fins Barcelona per reunir-se amb el Portaveu del Govern, el senyor Francesc Homs.

El senyor Homs va respondre a la nostra invitació amb una celeritat que nosaltres li agraïm i alhora li donem les gràcies per la reunió.

L'intenció de la reunió era explicar-li tota la nostra afició i també els problemes que han sorgit aquests últims anys, coincidint amb l'època que IC-V capitanejava La Conselleria de Medi Ambient.

El senyor Frances Homs va escoltar i va prendre nota de les nostres explicacions, queixes i les preocupacions que pateix el col·lectiu ocellaire.

Li vàrem explicar la situació actual, que és de la prohibició total de capturar en viu, del compromís de desfer el nus que va manifestar el grup CiU i el seu president el Sr. Artur Mas abans de les eleccions, etc.

També li vàrem entregar documentació i material d'aquesta afició centenària, i finalment ens vàrem emplaçar a que si hagués alguna informació nova o consulta, ens posaríem de nou amb contacte.

El senyor Homs, envoltat d'ocellaires
   

viernes, 15 de abril de 2011

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE MEDI NATURAL, SR. JOSEP ESCORIHUELA

El passat dijous 14 d'abril, es va celebrar una reunió a Barcelona, a la qual hi van assistir, el Director de Medi Natural, el sr. Josep Escorihuela, i diferents ocellaires.

La reunió la va organitzar el president de l'Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), el senyor Manel Raurich, que hi va ser present acompanyat de diferents ocellaires (membres de la Plataforma Tradició Ocellaire i col·laboradors de l'agrupació Agrupcat).

Evidentment, el tema a tractar, era la captura en viu de petites quantitats d'ocells frnigíl·lids.

El sr. Raurich va iniciar la reunió, explicant al director, la preocupació que està patint el col·lectiu ocellaire, i més concretament, els ocellaires que capturen amb el mètode de l'arbret.

El sr. Escorihuela, va fer un petit resum dels moviments que s'estan duent a terme des del departament de Medi Natural, i va informar-nos que el mètode de la xarxa abatible està pràcticament solucionat, cosa que aplaudim, però que el mètode de l'arbret és molt més complicat.

Recordem que, tant les Directives Europees com les Estatals, enquadren els 2 mètodes de captura de FRINGÍL·LDS, en les mateixes condicions i excepcions. Per això estem treballant per aconseguir que el vesc amb arbret i en fringíl·lids, tingui el mateix reconeixement que les xarxes abatibles.

Els ocellaires vàrem intercanviar opinions amb el director de Medi Nautral, i el sr. Escorihuela es va comprometre a buscar la fórmula, que es pugui incloure el mètode de l'arbret en la futura reglamentació.

També informar que encara no s'ha fet el nou reglament, per això no se sap com seran els articles de la captura ( espècies a capturar, dies hàbils, mascles o femelles, etc), per aquest motiu hem d'estar en alerta dels moviments que es puguin fer.

Des de la Plataforma Tradició Ocellaire, creiem que si hi ha voluntat de la Direcció de Medi Natural, es pot fer la futura llei, incloent els 2 mètodes de captura en viu.

Per acabar, volíem explicar a la gent que no és entesa en el tema, que els ocellaires capturem en viu, sempre en viu petites quantitats d'ocells fringíl·lids, que no estan en regressió ni en perill d'extinció. Aquests ocells, al capturar-se amb els 2 mètodes, no presenten ferides i si s'alliberen a l'instant, ho fan sense dificultats.
A més, dels pocs ocells que es capturen, es seleccionaran els millor exemplars per participar en concursos de cant, i la resta d'ocells es tornen a alliberar al medi natural, demostrant que la nostra activitat és sostenible amb el medi natural i no és agressiva amb les espècies que es capturen.
 
El Sr. Escoriuela al centre

El Sr. Escorihuela, el Sr. Raurich i Ocellaires

domingo, 3 de abril de 2011

REUNIÓ A BARCELONA

El passat dilluns 28 de març, es va fer a Barcelona una comissió de caça i pesca. Per una banda, hi havia alts càrrecs de CiU i de l'actual govern, i per l'altre part, hi van ser presents caçadors, pescadors i ocellaires.
L'agrupació de Caçadors i pescadors de Catalunya, AGRUPCAT, va ser representada pel seu president, el sr. Manel Raurich, al qual, van acompanyar-lo els dos ocellaires presents a la reunió, un dells, membre de la PLATAFORMA TRADICIÓ OCELLAIRE.

Volem destacar que tant la nostra Plataforma Ocellaire, com l'agrupació Agrupcat, estem col·laborant activament a tornar a capturar en viu.

Durant la reunió, es va parlar de la caça, la pesca, la situació ocellaire i la seva captura en viu.

El mètode de la xarxa abatible estan les negociacions ben encaminades, i el mètode de l'arbret, s'ha de seguir lluitant i fer veure als dirigents, que utilitzat com ho fem nosaltres, és totalment selectiu.

Les negociacions continuen, ja que res és definitiu, i si al final podem tornar a capturar, s'hauran de reglamentar de nou totes les condicions de captura.

domingo, 13 de marzo de 2011

VISITA DEL SR. RAMON ESPADALER AL CONCURS D'OCELLS DE VIC

El Sr. Ramon Espadaler conversant amb ocellaires.
El diumenge 13 de març es va fer a Vic-Gurb el concurs d'ocells corresponent a la comarca d'Osona.
Coincidint amb aquest acte, la PLATAFORMA TRADICIÓ OCELLAIRE va convidar al cetamen ocellaire al Sr. Ramon Espadaler, que ostenta el càrrec de diputat i portaveu del grup parlamentari de CiU.

Els membres de la plataforma ocellaire volien donar a conèixer més a fons aquesta afició, tant a polítics com a les parts implicades. Per això, vàrem convidar al sr. Espadaler.


El Sr. Espadaler es va mostrar sorprès per la quantitat de gent, tot i que ell ja coneixia aquest món.
També se li va explicar la dinàmica dels concursos, però sobretot vàrem parlar de la captura amb viu.

Molts ocellaires varen poder donar les seves impressions, informar-se de com estan les negociacions i mostrar les preocupacions que tots tenim.

El diputat va respondre i va informar de com estan les coses, i va tornar a mostrar el compromís donat mesos enrere, per trobar la millor solució.

Nosaltres també li vàrem comentar els dubtes i  algunes preocupacions que encara estan per polir, a més d'insistir-li que s'ha de tornar a poder capturar en viu, amb els 2 mètodes tradicionals i amb garanties.

Des de la plataforma donem les gràcies al diputat Ramon Espadaler, per haver acceptat l'invitació i venir al concurs, a més d'escoltar-nos a nosaltres i tots els ocellaires que es varen apropar a preguntar-li qualsevol dubte.                                                                                 
   

Sr. Espadaler, membres plataforma i ocellaires

sábado, 5 de marzo de 2011

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DEL MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

El Senyor Josep Escorihuela al mig, amb alguns
dels membres de la plataforma Ocellaire.
El passat divendres dia 4 de març, es va celebrar a Vic una reunió a dos bandes, entre membres de la Plataforma Tradició Ocellaire i el Director de Medi Natural i Biodiversitat, el Sr. Josep Escorihuela. També ens va acompanyar el senyor Ramon Espadaler, diputat de CiU.

El tema únic a tractar era la captura en viu de petites quantitats d'ocells fringíl·lids.
La reunió va començar amb la presentació de la Plataforma al senyor Josep Escorihuela, i a continuació, el director del Medi Natural va explicar i desglossar, com està la situació de la captura en viu i de tota l'activitat ocellaire.

Ens va explicar la situació del mètode de la xarxa abatible, el de l'arbret amb vesc, les iniciatives que portaran a terme properament i també ens va donar el compromís d'intentar trobar la manera de superar aquesta adversitat.

Els membres de la plataforma li van lliurar documents referents a la nostra afició, entre els quals s'inclou:

1- Hi han altres comunitats autònomes que capturen amb xarxa abatible i amb arbret.
2- Que altres països de Europa també capturen ocells amb l'arbret amb vesc.
3- Informe demanat per la Comissió Europea, referent a la selectivitat del vesc, i la resposta  afirmativa d'aquest
4- Interpel·lació al Parlament de Catalunya, on l'antic Conseller de Medi Ambient, Sr. Francesc Baltasar, deia literalment que la prova pilot de l'any 2009 referent a la selectivitat del vesc, s'havia demostrat un Alt percentatge de Selectivitat amb altres espècies d'ocells protegits.

També vàrem manifestar-li la preocupació que viu tot el col·lectiu ocellaire, que es respectin els 2 mètodes de captura tradicionals de Catalunya i li vàrem demanar un esforç extra per solucionar la problemàtica actual.

La valoració que fan els membres de la plataforma és de molt bona sintonia amb l'actual Director de Medi Natural, al qual s'agraeix que es pugui dialogar i intercanviar opinions, bona predisposició per part seva a trobar solucions, i un compromís de seguir estan en contacte amb la plataforma tradició ocellaire.

Referent a la captura; prudència, satisfets per unes coses i preocupats per d'altres, però esperem i desitgem que el nostre Director de Medi Natural, Sr. Escorihuela, sàpiga trobar les solucions més adients pel nostre col·lectiu, salvant tots els paranys que en els últims anys, han anat posant els verds.
Som concients, que no serà fàcil, però donem-li el nostre vot de confiança i donem temps al temps.
De totes les notícies us mantindrem informats. 

Esperem que tan les Societats Ocellaires com els aficionats, segueixin recolzant-nos.
El Diputat de CiU, Sr. Ramon Espadaler, al centre.


viernes, 4 de marzo de 2011

REUNIÓ ENTRE OCELLAIRES


 El passat divendres, es va celebrar una reunió a Avià, organitzada pel president de l'Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya, el Sr. Manel Raurich, en la qual hi van ser presents diversos ocellaires, entre els quals, els de la Plataforma Ocellaire.

La reunió era per parlar de la situació actual de l'activitat ocellaire i per fer un full de ruta o unes propostes, que es faran servir per negociar amb el Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Els ocellaires presents, tots ells aficionats a la captura en viu, varen dir-hi la seva, varen donar idees, i tots els suggeriments es van anar apuntant.
Es va parlar de la captura amb viu, dels mètodes de captura, de l'importància del mètode de l'arbret a moltes comarques de Catalunya, de la manera de millorar la nostra imatge de cara a la societat, ja que molta gent té una imatge equivocada o distorsionada de la nostra afició, etc, etc.

Al final, es varen redactar les propostes més importants i aquestes es faran arribar en persona als representats polítics, per poder aconseguir que l'any 2011 sigui el principi del final d'aquest calvari que estem patint tots els ocellaires.

sábado, 26 de febrero de 2011

MODIFICADA L'ORDRE SOBRE OCELLS

Com molts de vosaltres ja ho haureu vist, el dia 23 de febrer de 2011, ha sortit publicat al DOGC, una modificació d'Ordre, que deroga uns articles concrets de l'Ordre vigent fins ara (Ordre que regula la captura en viu, tinença i exhibició pública, de l'any 1999).

És cert que han quedat sense efecte tots els articles que parlaven de la Captura en Viu; Autoritzacions, mètodes de captura, període hàbil, etc.

Però aquest Ordre també preveu  la possibilitat de tornar a regular tots els punts que afecten a la Captura en Viu.

Per això, conveçuts de que així serà i que quedarà una Ordre encara millor de la que teníem, hem de tenir una mica de paciència i donar tota la confiança a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

És normal que hi hagi preocupació, però el compromís de l'actual govern hi és i ja s'han expressat a favor del nostre col·lectiu i de la captura en viu.

El que sí continuarem fent és fer-nos sentir i seguirem amb la roda de contactes amb totes les parts implicades, sobretot polítics.
Per això, us demanem el màxim de recolzament, ja que com més societats ocellaires i aficionats ens recolzeu, més força, veu i vot tindrem tot el COL·LECTIU OCELLAIRE.

sábado, 19 de febrero de 2011

SOPAR D'AGRUPACIONS A SALLENT. PRESÈNCIA DEL CONSELLER D'AGRICULTURA I DEL DIRECTOR MEDI NATURAL.

                                                                                       
EL Conseller d'Agricultura, el Sr. Josep Mª Pelegrí,
el Sr. Jordi Moltó i diversos Ocellaires.
El passat dijous 17 de febrer, la Plataforma Tradició Ocellaire va ser convidada al sopar informatiu que varen organitzar els companys de l'Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya. Aquesta agrupació, presidida per el Sr. Manel Raurich, va convidar a entitats adherides a la seva agrupació i d'altres que col·laboren amb la caça, la pesca i els ocellaires,.
Abans del sopar, l'entitat organitzadora, va explicar el full de ruta que es vol seguir per negociar amb el govern actual. Entre les autoritats presents, i va participar el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Sr. Josep Maria Pelegrí.


També hi eren presents el Sr. Josep Escorihuela ( Director General del Medi Natural i Biodiversitat ), el Sr. Jordi Moltó ( Alcalde de Sallent i delegat del Govern de la Catalunya Central), el Sr. Francesc Xavier Marimon, entre altres autoritats.

El Conseller Josep Maria Pelegrí, va manifestar el compromís de l'actual govern amb tot el col·lectiu de caçadors, i per suposat del col·lectiu Ocellaire.

Entre d'altres punts, va anunciar que en els propers dies sortiria publicat al DOGC, un resolució que deixarà sense efecte un Ordre anterior. ANUNCI DOGC. Ara s'estarà a l'espera d'establir una nova Ordre o Llei.

Hi ha una molt bona predisposició de trobar solucions als problemes que hem tingut els Ocellaires aquests últims anys, i les expectatives son optimistes.

Els membres de la  Plataforma Tradició Ocellaire varen poder intercanviar idees i impressions amb el Conseller i amb el Director de Medi Natural. Tant es així, que ens vàrem emplaçar a seguir parlant i estar amb contacte per què es conti amb la participació del Ocellaires, en qualsevol negociació que pugui haver-hi

Tant l'Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya, com la Plataforma Tradició Ocellaire varen acordar seguir treballant i col·laborant en comú, per intercanviar propostes i trobar la millor solució a tot el que afecta als Ocellaires, sobretot la Captura en VIU.
Enllaç a => propostes que va dir el Conseller d'Agricultura que faria properament.


El Director de Medi Natural amb alguns Ocellaires de
la Plataforma Tradició Ocellaire.
 
Membres de Plataforma Tradició Ocellaire

Diverses personalitats presents als sopar,
acompanyats de membres de l'A.C.P.C.
 (foto ACPC)

   
El Conseller d'Agricultura i el Delegat del Govern a la
Catalunya Central, al mig