jueves, 29 de septiembre de 2011

SEGUIM AMB ELS OCELLAIRES

Com segurament ja sabreu, el Departament d’Agricultura i la direcció General del Medi Natural han estat elaborant un projecte de Decret, on es pretén regular la captura en viu, la cria en captivitat, i la possessió dels exemplars de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids.
Aquest projecte pretén ser provisional per aquest any 2011, i fa uns dies va ser entregat a les parts interessades, fins que per algun mitjà de comunicació o algun medi, s’ha fet públic per tothom.

És un projecte de decret restrictiu i amb uns deures pels ocellaires molt importants, fins a un punt que una part de l’articulat resulta inacceptable.

Encara no hi ha res aprovat, ja que segueix en fase de projecte, a més, creiem que encara es poden canviar paràgrafs.

La Plataforma Tradició Ocellaire desitja que es puguin canviar els punts que son inadmissibles i contraris per la pràctica de l’afició ocellaire, ja que si no és així, no es pot acceptar amb el redactat actual.

Necessitem que l'activitat es reguli de forma constructiva i amb coherència, no amb una regulació que faria inviable que tothom pugués exercir l'activitat ocellaire.

També ressaltar, que ja s'han enviat les recomanacions oportunes, i esperem que la Direcció General del Medi Natural tingui la bona voluntat de redreçar els punts en qüestió.

Per últim, recordar que les normatives Europees permeten excepcions i autoritzen que cada Estat Membre pugui decidir per sí mateix.