domingo, 15 de enero de 2012

RECORDATORI I REFLEXIONS

Comencem el 2012 recordant als ocellaires que s’han de retornar les fitxes degudament omplertes i les anelles que us hagin pogut sobrar. Això en el cas que haguéssiu demanat l’autorització excepcional del 2011.

Entregueu les fulles a la vostra societat ocellaire, amb el nom i cognoms i el DNI, i ompliu els requadres de sota, segons els vostres resultats. I adjunteu les anelles sobrants. És imprescindible tornar aquests papers per seguir disposant de l’autorització.

Les societats ocellaires tenen temps fins el dia 20 de gener per entregar-les a la FCC.

Sabem que ha estat per la majoria dels ocellaires una sorpresa el repartiment d’anelles que van fer les respectives delegacions Territorials de la FCC. Molts ocellaires no han entès com es feia aquest repartiment i han mostrat el seu malestar.

El que més ha sorprès és que depenent de quina Territorial de Caça estava inscrit l’ocellaire, el repartiment es feia d’una forma o d’un altre, i ens hem trobat que uns ocellaires podien anar a capturar les quatre espècies i d’altres només ho podien fer amb una o dues.

És possible que hagi hagut una mala interpretació entre el Departament i la FCC??,
Què es requeria per sol·licitud, un 25% de femelles del total de les quatre espècies o un 25% de femelles per a cada espècie?..

Bé, en tot cas això ja està passat i sabem que les coses no son fàcils per ningú, a més s’ha fet tot a contrarellotge i amb preses, ja que el temps es tirava a sobre.

Donem aquest any com a prova i només demanar-vos que entre tots hem de seguir lluitant, per defensar aquesta activitat tradicional pròpia de Catalunya i hem d’estar tots ben units ja que queda molta feina per fer.