jueves, 28 de abril de 2011

REUNIÓ AMB EL PORTAVEU DEL GOVERN, EL SR. FRANCESC HOMS

El passat dimarts dia 26 d'abril, membres i simpatitzants de la Plataforma T.Ocellaire i de l'afició ocellaire, es van desplaçar fins Barcelona per reunir-se amb el Portaveu del Govern, el senyor Francesc Homs.

El senyor Homs va respondre a la nostra invitació amb una celeritat que nosaltres li agraïm i alhora li donem les gràcies per la reunió.

L'intenció de la reunió era explicar-li tota la nostra afició i també els problemes que han sorgit aquests últims anys, coincidint amb l'època que IC-V capitanejava La Conselleria de Medi Ambient.

El senyor Frances Homs va escoltar i va prendre nota de les nostres explicacions, queixes i les preocupacions que pateix el col·lectiu ocellaire.

Li vàrem explicar la situació actual, que és de la prohibició total de capturar en viu, del compromís de desfer el nus que va manifestar el grup CiU i el seu president el Sr. Artur Mas abans de les eleccions, etc.

També li vàrem entregar documentació i material d'aquesta afició centenària, i finalment ens vàrem emplaçar a que si hagués alguna informació nova o consulta, ens posaríem de nou amb contacte.

El senyor Homs, envoltat d'ocellaires
   

viernes, 15 de abril de 2011

REUNIÓ AMB EL DIRECTOR DE MEDI NATURAL, SR. JOSEP ESCORIHUELA

El passat dijous 14 d'abril, es va celebrar una reunió a Barcelona, a la qual hi van assistir, el Director de Medi Natural, el sr. Josep Escorihuela, i diferents ocellaires.

La reunió la va organitzar el president de l'Agrupació de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), el senyor Manel Raurich, que hi va ser present acompanyat de diferents ocellaires (membres de la Plataforma Tradició Ocellaire i col·laboradors de l'agrupació Agrupcat).

Evidentment, el tema a tractar, era la captura en viu de petites quantitats d'ocells frnigíl·lids.

El sr. Raurich va iniciar la reunió, explicant al director, la preocupació que està patint el col·lectiu ocellaire, i més concretament, els ocellaires que capturen amb el mètode de l'arbret.

El sr. Escorihuela, va fer un petit resum dels moviments que s'estan duent a terme des del departament de Medi Natural, i va informar-nos que el mètode de la xarxa abatible està pràcticament solucionat, cosa que aplaudim, però que el mètode de l'arbret és molt més complicat.

Recordem que, tant les Directives Europees com les Estatals, enquadren els 2 mètodes de captura de FRINGÍL·LDS, en les mateixes condicions i excepcions. Per això estem treballant per aconseguir que el vesc amb arbret i en fringíl·lids, tingui el mateix reconeixement que les xarxes abatibles.

Els ocellaires vàrem intercanviar opinions amb el director de Medi Nautral, i el sr. Escorihuela es va comprometre a buscar la fórmula, que es pugui incloure el mètode de l'arbret en la futura reglamentació.

També informar que encara no s'ha fet el nou reglament, per això no se sap com seran els articles de la captura ( espècies a capturar, dies hàbils, mascles o femelles, etc), per aquest motiu hem d'estar en alerta dels moviments que es puguin fer.

Des de la Plataforma Tradició Ocellaire, creiem que si hi ha voluntat de la Direcció de Medi Natural, es pot fer la futura llei, incloent els 2 mètodes de captura en viu.

Per acabar, volíem explicar a la gent que no és entesa en el tema, que els ocellaires capturem en viu, sempre en viu petites quantitats d'ocells fringíl·lids, que no estan en regressió ni en perill d'extinció. Aquests ocells, al capturar-se amb els 2 mètodes, no presenten ferides i si s'alliberen a l'instant, ho fan sense dificultats.
A més, dels pocs ocells que es capturen, es seleccionaran els millor exemplars per participar en concursos de cant, i la resta d'ocells es tornen a alliberar al medi natural, demostrant que la nostra activitat és sostenible amb el medi natural i no és agressiva amb les espècies que es capturen.
 
El Sr. Escoriuela al centre

El Sr. Escorihuela, el Sr. Raurich i Ocellaires

domingo, 3 de abril de 2011

REUNIÓ A BARCELONA

El passat dilluns 28 de març, es va fer a Barcelona una comissió de caça i pesca. Per una banda, hi havia alts càrrecs de CiU i de l'actual govern, i per l'altre part, hi van ser presents caçadors, pescadors i ocellaires.
L'agrupació de Caçadors i pescadors de Catalunya, AGRUPCAT, va ser representada pel seu president, el sr. Manel Raurich, al qual, van acompanyar-lo els dos ocellaires presents a la reunió, un dells, membre de la PLATAFORMA TRADICIÓ OCELLAIRE.

Volem destacar que tant la nostra Plataforma Ocellaire, com l'agrupació Agrupcat, estem col·laborant activament a tornar a capturar en viu.

Durant la reunió, es va parlar de la caça, la pesca, la situació ocellaire i la seva captura en viu.

El mètode de la xarxa abatible estan les negociacions ben encaminades, i el mètode de l'arbret, s'ha de seguir lluitant i fer veure als dirigents, que utilitzat com ho fem nosaltres, és totalment selectiu.

Les negociacions continuen, ja que res és definitiu, i si al final podem tornar a capturar, s'hauran de reglamentar de nou totes les condicions de captura.